Så tar vi
det vidare.

Den här kursen fokuserar på vårdplanering som en helhet. Du har nu fått kunskap om vikten av vårdplanering med information om ansvar och vad som behöver göras mer på detaljnivå för att ge en komplett bild för att kunna skräddarsy åtgärder och behov av vård och omsorg för patienten. Mycket kan gå snett i ett vårdplaneringsmöte om inte de små detaljerna vägs in. Vårdplanering är inte någon lätt uppgift utan kräver planering, samverkan med lyhördhet och empati.

Det är dock viktigt att förstå att du inte behöver komma ihåg allt eller ens kunna allt. Ditt uppdrag är att leda och styra arbetet, och ta den hjälp du behöver. Som ett stöd i detta kommer du avslutningsvis skapa din egen komihåglista, som du kan använda dig av för att känna dig bättre förberedd.

Skapa din egen komihåglista

Ta med dig de kunskaper, tips och råd från kursen som du tycker är användbara. Målsättningen är att du ska känna dig trygg och förberedd för att genomföra vårdplaneringar. Du kan också ladda ned befintliga checklistor i avsnittet ”Länkar”.

Lägg till de punkter du vill ha i din lista genom att klicka på plustecknet.

Förberedelse gör det lättare - använd de checklistor och stöd som finns.

Identifiera vilka som behöver vara med på vårdplaneringen och bjud in.

Behåll patienten i fokus.

Formulera nuläge och mål - Här är patienten nu, dit ska vi.

Dokumentera - det som beslutas på mötet ska in i journalen och Meddix.

Tydliggör på mötet vem som gör vad.

Tydliggör beslutade åtgärder för läkaren.

Ta hjälp när nu behöver, du behöver inte kunna allt!

Spara

Din komihåglista

Starta