vi har alla
olika ansvar.

Vårdplaneringen är beroende på patientens egen förmåga och möjlighet till egenvård, närståendes möjlighet att bidra och vilka professioner som behöver involveras. Alla har ett ansvar men olika ansvar, som både behöver definieras och anpassas efter aktuell situation. Ofta är vi beroende av varandra för att kunna ta vårt individuella ansvar, varför det är viktigt att ha en överblick.

I detta avsnitt kommer du få följa tre olika patienter och hur deras situation påverkar ansvarsfördelningen.

Vem ansvarar för vad?

Det är viktigt att alla bidrar och tar sitt ansvar. Inte bara för den enskilda uppgiften utan för helheten, med patientens bästa i fokus. Hur ser ansvaret ut?

1 av
 • NADIA

  Kvinna 83 år inkommer till sjukhuset efter att ha ramlat i hemmet och varit oförmögen att ta sig upp. Hon har sänkt allmäntillstånd som förvärrats under en längre tid. Hon har sedan tidigare förmaksflimmer, nedsatt hörsel, syn och minne. Hon klarar att orientera sig i tid och rum. Hon klarar att gå korta sträckor med rollator under tillsyn på avdelningen men känner snabbt av yrsel och en generell svaghet i kroppen och har behov av att vila emellanåt. Hon behöver muntlig och fysisk stöttning vid personlig vård och har ibland svårigheter att följa instruktioner. Hon bor på andra våningen i ett hus och det är oklart om hon orkar gå i trappan. Hon är änka men har en dotter som bor på samma ort.

  Klicka på pilarna och välj den roll som ansvarar för att genomföra de olika aktiviteterna. Ibland kan flera alternativ vara rätt.

 • JULIA

  Kvinna 88 år inkommer till sjukhus med kvarstående hög feber under pågående tablettbehandling för lunginflammation. Hon behandlas med antibiotika intravenöst. Man finner även förändringar i lunga och lever som ska fortsätta utredas. Hon är tablettbehandlad diabetiker. Hon går självständigt med rollator på avdelningen och klarar sin personliga vård självständigt men får hjälp med att dela sin medicin i dosett. Hon känner sig otrygg inför hemgång på grund av nedsatt ork. Hon har nedsatt aptit och svårt att få i sig tillräckligt med mat. Det finns risk för undernäring och sviktande blodsocker. Sedan tidigare har hon endast haft hjälp med läkemedel. Hon har son med familj som är bosatt i närheten.

  Klicka på pilarna och välj den roll som ansvarar för att genomföra de olika aktiviteterna. Ibland kan flera alternativ vara rätt.

 • IVAN

  Man 92 år kommer in till sjukhuset för ryggsmärta. Röntgen visar kotkompressioner i nedre delen av bröstrygg samt i ländryggen. Han får smärtlindring och har tränat med fysioterapeuter. Han har fått lite mer hjälp på avdelningen än i hemmet. Det finns önskemål om hjälp med hygien på morgonen samt på- och avklädning. Således fungerar samma tider för insatserna men kräver utökad tid vid varje besök. Han har önskemål om planering över telefon då insatserna inte skiljer sig så mycket mot tidigare. Han behöver larm i hemmet och kan även behöva ett tillsynsbesök mitt på dagen för att hjälpa till att värma mat. Han tar sig inte alltid i och ur sängen själv och har önskemål om ett stödhandtag att sätta på sängen vid uppresning. Han går självständigt med rollator. Patienten sköter läkemedelshanteringen själv tillsammans med närstående. Vårdplanering sker efter hemgång via telefon i patientens hem med närstående, biståndshandläggare och rehabiliteringspersonal.

  Klicka på pilarna och välj den roll som ansvarar för att genomföra de olika aktiviteterna. Ibland kan flera alternativ vara rätt.

Starta