vi tar en
sak i taget.

För att säkerställa rätt åtgärder så behöver alla aspekter av en vårdplanering beaktas, oavsett patientens situation. Att både bekräfta och aktivt avfärda åtgärder är ett bra sätt att få grepp om helheten och säkerställa att inget missas. Det handlar om allt från medicinska aspekter till omvårdnad och socialt stöd. Det vill säga allt som rör patientens vård och vardag.

I detta avsnitt kommer du få besvara ett antal frågor som bör besvaras inför varje vårdplanering.

 • Vad behöver vi ta hänsyn till?

  Det är mycket att tänka på men aspekter som glöms bort kan få stora konsekvenser för patienten. Vilka åtgärder behöver finnas med?

  1 av
  Medicinska åtgärder

  Vilka av följande medicinska åtgärder brukar beaktas i vårdplaneringen?

  Välj de alternativ du tycker stämmer genom att klicka på dem

  Byte av urinkateter

  Behov av infusion

  Behov av omläggningar

  T. ex. blodsockerkontroll

  Definiera omvårdnad i hemmet

 • Vad behöver vi ta hänsyn till?

  Det är mycket att tänka på men aspekter som glöms bort kan få stora konsekvenser för patienten. Vilka åtgärder behöver finnas med?

  1 av
  Läkemedel

  Vilka av följande läkemedelsrelaterade aspekter brukar beaktas i vårdplaneringen?

  Välj de alternativ du tycker stämmer genom att klicka på dem

  Aktuell läkemedelslista till patienten

  Patientens förmåga att svälja läkemedel

  Utskrivning av recept

  Möjlighet att hämta ut recept

  Patientens förmåga att hantera läkemedel

  Behov av injektioner

 • Vad behöver vi ta hänsyn till?

  Det är mycket att tänka på men aspekter som glöms bort kan få stora konsekvenser för patienten. Vilka åtgärder behöver finnas med?

  1 av
  Produkter och hjälpmedel

  Vilka av följande produkter och hjälpmedel brukar beaktas i vårdplaneringen?

  Välj de alternativ du tycker stämmer genom att klicka på dem

  Stomiförband

  Sårförband

  Nutrition

  Rollator

  Engångskateter

  Dränage

 • Vad behöver vi ta hänsyn till?

  Det är mycket att tänka på men aspekter som glöms bort kan få stora konsekvenser för patienten. Vilka åtgärder behöver finnas med?

  1 av
  Omvårdnad

  Vilka av följande aspekter av omvårdnad brukar beaktas i vårdplaneringen?

  Välj de alternativ du tycker stämmer genom att klicka på dem

  Behov av omvårdnad innan besöket

  Behov av omvårdnad efter besöket

  Möjlighet att hantera hygien

  Förmåga att sköta toalettbesök

  Eventuell oro och demens

 • Vad behöver vi ta hänsyn till?

  Det är mycket att tänka på men aspekter som glöms bort kan få stora konsekvenser för patienten. Vilka åtgärder behöver finnas med?

  1 av
  Omsorg, stöd och service

  Vilka av följande aspekter av omsorg och stöd brukar beaktas i vårdplaneringen?

  Välj de alternativ du tycker stämmer genom att klicka på dem

  Städning

  Handla

  Tvättning

  Matlagning

 • Vad behöver vi ta hänsyn till?

  Det är mycket att tänka på men aspekter som glöms bort kan få stora konsekvenser för patienten. Vilka åtgärder behöver finnas med?

  1 av
  Rehabilitering och habilitering

  Vilka av följande aspekter av rehabilitering och habilitering brukar beaktas i vårdplaneringen?

  Välj de alternativ du tycker stämmer genom att klicka på dem

  Duschstol

  Toaletthöjning

  Trycksårsmadrass

  Höj- och sänkbar säng

  Svårighet att ta sig in och ut från bostaden

  Möjlighet till hygien (ex. badkar)

  Behov av träning (ex. gå i trappor)

 • Vad behöver vi ta hänsyn till?

  Det är mycket att tänka på men aspekter som glöms bort kan få stora konsekvenser för patienten. Vilka åtgärder behöver finnas med?

  1 av
  Sociala åtgärder

  Vilka av följande sociala åtgärder brukar beaktas i vårdplaneringen?

  Välj de alternativ du tycker stämmer genom att klicka på dem

  Ekonomiskt stöd

  Boende

  Behov av god man

  Eventuella missbruk

  Trygghetslarm

Starta