vi gör det
tillsammans.

En lyckad vårdplanering kräver delaktighet från flera olika personer och professioner som tar ansvar för särskilda uppgifter runt patienten. Alla har olika uppgifter och kunskaper för att se till att helheten belyses så att vårdplaneringen baseras på rätt information, att alla berörda vet vad som är deras ansvar och att åtgärderna fungerar från första till sista dag.

I detta avsnitt kommer du få lära dig mer om de olika medverkande och deras bidrag till vårdplaneringen.

Vilka behöver bidra?

Flera olika personer och professioner är ofta delaktiga i vårdplaneringen beroende på patientens behov. Vilka behöver vara med och varför?

1 av
  • Ger information om upplevda besvär.

  • Bistår med ytterligare information om besvärens påverkan och utveckling i vardagen.

  • Ger information om sjukhusvistelsen och vad som framkommit.

  • Ger information om fortsatta medicinska åtgärder som kommer utföras i hemmet.

  • Ger information om vilka möjligheter till stöd som finns.

  • Genomför funktionsbedömning, övning på moment och utprovning av hjälpmedel utifrån behov.

  • Säkerställer fortsatt rehabilitering utifrån funktionsbedömning och säkerställer anpassning till patienten.

  • Har det medicinska ansvaret och förskriver läkemedel. Definierar behov av återbesök för att följa upp besvär och utveckling.

Klicka på den roll som genomför aktiviteten

Patient

Närstående

Sjuksköterska
(sjukhus)

Sjuksköterska
(kommun)

Bistånds-
bedömare

Rehabiliterande
personal
(landsting)

Rehabiliterande
personal
(kommun)

Läkare

Starta