Patientens resa

Vårdplanering är en förutsättning för att en patient ska få ett bra omhändertagande även efter en sjukhusvistelse. Det kan vara omfattande sociala, medicinska och rehabiliterande insatser och därför behövs samverkan mellan landsting, kommun och privata vårdgivare. Vårdplanering handlar om göra patientens resa genom vården så bra som möjligt.

Gå vidare