Välkommen

Den här kursen handlar om patientens väg genom vårdkedjan och hur den kan kvalitetssäkras genom vårdplanering med patientens bästa i fokus. Syftet är att du som är nyutbildad sjuksköterska ska känna dig trygg i olika arbetsmoment som handlar om vårdplanering. Målet är att skapa innovativa arbetssätt och metoder för framtida samverkan mellan kommun och landsting samt privata vårdgivare.

Utbildningen är framtagen av:

Starta