Välkommen

Välkommen till Sveriges Radios arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. En grundläggande utbildning i vårt arbetsmiljöarbete och en resurs för dig i din roll, att användas i den takt och ordning du vill.

Klicka på starta eller välj en av delarna i menyn.

Svara på frågorna

För att kunna följa statistiken för webbutbildningen skulle vi vara tacksammma om du svarade på nedanstående frågor innan du sätter igång. Tack på förhand!

Vad är din roll?

Vilken enhet tillhör du?

Är detta ditt första besök?

Svara