Att förebygga, upptäcka och hantera korruption

Inledning

Välkommen till utbildningen!

För att kunna genomföra utbildningen krävs det att du har en dator, surfplatta eller smartphone med stöd för Flash.

Gör en övning kring etiska dilemman

Reflektera kring etiska dilemman som du kan ställas inför i ditt arbete.

Starta övning

Se en trailer om utbildningen

Vilken organisation tillhör du?

Utbildningen vänder sig till kommuner, landsting och regioner.

Välj din organisation nedan.

Kan du inte hitta din organisation i listan? Välj alternativet >Annan tillhörighet<

Hur genomför du utbildningen?

Utbildningen kan genomföras både enskilt eller i grupp.

Ange nedan hur du kommer att göra.

Vi genomför den i grupp

Ladda ner lärarhandledning

Gå till utbildningen

Har du fyllt i informationen ovan? Då är det dags att lära dig mer och att förebygga, upptäcka och hantera fall av korruption.

Lycka till!