logotyp

Vårt uppdrag

Min roll som statsanställd vid universitet och högskola

Som anställd av svenska universitet och högskolor är du statsanställd. Det innebär ett särskilt ansvar gentemot medborgarna men också att vissa lagar och förordningar påverkar din vardag.

Den här utbildningen fokuserar på det som gör att din arbetsplats skiljer sig från andra och är tänkt att vara ett stöd som gör dig trygg i din roll som statsanställd.